Jela Jagodina d.o.o. objavljuje:

 

Nacrt ugovora o pripajanju