Dimenzije: 159 x 102 x 49 cm
Dimenzije: 101 x 128 x 49 cm
Dimenzije: 69 x 201 x 49 cm
Dimenzije: 159 x 51 x 55 cm
Dimenzije: 102 x 45 x 66 cm
Dimenzije: 125 x 75 x 4 cm

KLASIČNA, A MODERNA

Dnevna soba Evergreen od medijapana u kombinaciji tople boje slonove kosti i dekora polarnog bora

Dimenzije: 101 x 128 x 49 cm
Dimenzije: 69 x 201 x 49 cm
Dimenzije: 159 x 51 x 55 cm

KLASIČNA, A MODERNA

Dnevna soba Evergreen od medijapana u kombinaciji tople boje slonove kosti i dekora polarnog bora

Dimenzije: 101 x 128 x 49 cm
Dimenzije: 69 x 201 x 49 cm
Dimenzije: 159 x 51 x 55 cm

KLASIČNA, A MODERNA

Dnevna soba Evergreen od medijapana u kombinaciji tople boje slonove kosti i dekora polarnog bora

Dimenzije: 159 x 102 x 49 cm
Dimenzije: 125 x 75 x 4 cm

KLASIČNA, A MODERNA

Dnevna soba Evergreen od medijapana u kombinaciji tople boje slonove kosti i dekora polarnog bora