Soft Close

Soft Close

Novo! Na svim elementima, bez doplate, Jela Jagodina d.o.o. omogućava Vam tiho zatvaranje fioka i krila. Soft Close šarke i klizači danas su dostupni kao standardna oprema svih naših elemenata.