Kompanija Jela dosledno poštuje osnovne principe društvene odgovornosti.

Briga o životnoj sredini

Brigu o životnoj sredini kompanija Jela pokazuje posedovanjem FSC sertifikata i kupovinom repromaterijala od dobavljača koji su u lancu FSC-a. Jela aktivno promoviše odgovorno upravljanje prirodnim resursima i postepeno podiže svest svojih zaposlenih o očuvanju okoline.

Jela Jagodina ima i sopstvenu proizvodnju kartonske ambalaže a proizvodni pogon je opremljen centralnim aspiracionim sistemom, koji pruža mogućnost reciklaže vazduha.

Briga o korisnicima

Jela kao brend živi u srcu svakog doma i razume da kupac želi da živi kvalitetan život. Misija Jela Jagodine je stvaranje rešenja koja doprinose opremanju doma na takav način da se kupac oseća ponosno i zadovoljno.

Briga o zaposlenima

Jela Jagodina pruža pravičan i jednak tretman zaposlenih i poštovanje osnovnih ljudskih prava. Prema kompanijskoj politici o jednakosti i anti-diskriminaciji, svim zaposlenima je pružena jednaka šansa za poslovni razvoj. Organizuju se nagradna putovanja za zaposlene, obezbeđene su posete sajmovima i stručna edukacija, kao i team-building susreti.

Sponzorstva, donacije i saradnje

Jela Jagodina rado odaziva sponzorstvima događaja iz oblasti kulture i sporta. Tako je Jela sponzor manifestacija Dani komedije u Jagodini, niškog jazz festivala Nisville, i raznih sportskih događaja. Kompanija se odaziva pozivima za pomoć ugroženima, bilo da su u pitanju elementarne nepogode ili finansijska pomoć zdravstveno ugroženim osobama.

U saradnji sa Šumarskim fakultetom, odsekom za preradu drveta, Jela svake godine organizuje posetu studenata završne godine studija fabrici, i pomaže im u istraživačkom radu i razvoju.

 
promo-video-image.png
Pogledajte Jela promo video
 
Jela sertifikati