Dimenzije: 65 x 185 x 40
Dimenzije: 65 x 120 x 40
Dimenzije: 180 x 48 x 50
Dimenzije: 180 x 88 x 40

LEPOTA U BELOM

Dnevna soba Nica lakirana UV lakom u belom visokom sjaju.

Dimenzije: 65 x 185 x 40
Dimenzije: 65 x 120 x 40
Dimenzije: 180 x 48 x 50

LEPOTA U BELOM

Dnevna soba Nica lakirana UV lakom u belom visokom sjaju.

Dimenzije: 65 x 185 x 40
Dimenzije: 180 x 48 x 50

LEPOTA U BELOM

Dnevna soba Nica lakirana UV lakom u belom visokom sjaju.

Dimenzije: 180 x 88 x 40

LEPOTA U BELOM

Dnevna soba Nica lakirana UV lakom u belom visokom sjaju.

Dimenzije: 65 x 185 x 40
Dimenzije: 65 x 120 x 40
Dimenzije: 180 x 48 x 50
Dimenzije: 140 x 34 x 21
Dimenzije: 110 x 51 x 67
Dimenzije: 180 x 88 x 40

LEPOTA U BELOM

Dnevna soba Nica lakirana UV lakom u belom visokom sjaju.

Dimenzije: 65 x 120 x 40
Dimenzije: 180 x 48 x 50

LEPOTA U BELOM

Dnevna soba Nica lakirana UV lakom u belom visokom sjaju.

Dimenzije: 110 x 51 x 67

LEPOTA U BELOM

Dnevna soba Nica lakirana UV lakom u belom visokom sjaju.

Dimenzije: 180 x 88 x 40

LEPOTA U BELOM

Dnevna soba Nica lakirana UV lakom u belom visokom sjaju.