Dimenzije: 178 x 48 x 52
Dimenzije: 178 x 90 x 45
Dimenzije: 139 x 32 x 21
Dimenzije: 90 x 36 x 90
Dimenzije: 60 x 190 x 40

DINAMIKA U ENTERIJERU

Dnevna soba Tena lakirana UV lakom visokog sjaja u kombinaciji bele boje i prirodnog dekora bukve

Dimenzije: 91 x 116 x 40
Dimenzije: 178 x 48 x 52
Dimenzije: 178 x 90 x 45
Dimenzije: 90 x 36 x 90

DINAMIKA U ENTERIJERU

Dnevna soba Tena lakirana UV lakom visokog sjaja u kombinaciji bele boje i prirodnog dekora bukve

Dimenzije: 178 x 90 x 45

DINAMIKA U ENTERIJERU

Dnevna soba Tena lakirana UV lakom visokog sjaja u kombinaciji bele boje i prirodnog dekora bukve

Dimenzije: 91 x 116 x 40
Dimenzije: 178 x 48 x 52

DINAMIKA U ENTERIJERU

Dnevna soba Tena lakirana UV lakom visokog sjaja u kombinaciji bele boje i prirodnog dekora bukve

Dimenzije: 91 x 116 x 40
Dimenzije: 178 x 48 x 52
Dimenzije: 139 x 32 x 21

DINAMIKA U ENTERIJERU

Dnevna soba Tena lakirana UV lakom visokog sjaja u kombinaciji bele boje i prirodnog dekora bukve